Lær kidsa koding!

Tittelen er navnet på en non profit-organisasjon som arbeider for at barn og unge i større grad skal beherske teknologien vi i større og større grad omgir oss med.

Uansett om man er enig med Joramo om navnet forsøpler det norske språket eller ei eller ei, har ikke det så mye å si. Det blir uansett en digresjon i det store bildet.

På 90-tallet snakket man om et skille mellom de som hadde en hjemme-PC, og de som ikke hadde det. Nå snakkes det om at skillet går mellom de som har fiber og de som ikke har. Blir skillet i fremtiden mellom de som bruker og de som utvikler programvare, apper og nettsider? Telenor er i alle fall klar på hva slags ingeniører de jakter: – [Telenor] trenger ingeniører som skjønner software – ikke ingeniører som kan bygge master for mobildekning. Det dreier seg om ingeniører som er flinke på å bygge skytjenester og nye produkter eller ingeniører som har spesiell kompetanse på big data og kunstig intelligens. Dette sa Telenor-sjef Sigve Brekke på NITO-kongressen i oktober 2015.

Det er ikke bare Telenor og telekom-selskap som trenger folk med utvikler-kompetanse. Hvor enn vi snur oss, ser vi at bransjer digitaliseres og at mer og mer av kommunikasjonen skjer digitalt. Papiravisene ser ut til å oppleve et Kodak-moment. Teknologer og medievitere snakker om digital darwinisme.

Hadde jeg vært deg, ville jeg ha investert litt av min egen tid i koding. Ikke sett det bort til ungene dine.

Publisert 9.11.2015 17.00