Lær kidsa koding!

Tittelen er navnet på en non profit-organisasjon som arbeider for at barn og unge i større grad skal beherske teknologien vi i større…